Meie koolist


1946. aastal Kukrusele rajatud esimesest tööstuskoolist on tänaseks välja kasvanud Kirde-Eesti üks suurimaid ja arvestatavamaid kutsehariduskeskusi. Kuuekümne aasta jooksul on toimunud mitmeid ümberkorraldusi, koolide liitmisi ja ümbernimetamisi. Kõige olulisemad nendest toimusid 2003. aastal, kui liideti Jõhvi Kutsekeskkool ja Eesti Mäehariduskeskus ning moodustati Jõhvi Ametikool ning 2005. aastal, kui ühendati kolm kooli - Kohtla-Järve Polütehnikum, Kohtla-Järve Kutsekool ja Jõhvi Ametikool ning moodustati Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mis alustas tööd 1. septembril 2005.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on kujunenud mitmekülgsete paindlike õppevõimalustega organisatsiooniks, mis on õppurite jaoks atraktiivne, paindlikult reageeriv tööturul toimuvatele muutustele, kättesaadav kõigile sihtrühmadele, ajakohase koolituse sisuga, tulemuslikult toimiv, konkurentsivõimelist tööjõudu ettevalmistav ja elukestva õppe olulisust järgiv.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on maakonna suurim kutseõppeasutus, mille põhitegevusteks on:
  • kutseõppe korraldamine erinevates õppevormides vene ja eesti keeles;
  • täiskasvanute koolitus, täiendusõpe;
  • kutsealase teavitamise ja nõustamise korraldamine maakonna õpilastele ja täiskasvanutele.
Kooli õppekeeled on eesti, inglise ja vene keel.


Koolil on registreeritud 69 õppekava, millel saab õppida põhi- ja keskhariduse baasil ja põhihariduse nõudeta. Ehitusviimistluse erialal on võimalik õppida ka erivajadustega noortel?. Koolis õpib 28 erineval erialal 1120 õppurit (30.10.2016 seisuga).

Suurem enamus kooli õpilastest on pärit Kohtla-Järvelt ja Jõhvist, vähem Sillamäelt, Narvast ja teistest Ida-Virumaa Eesti linnadest ja valdadest. See näitab kooli väga suurt rolli kohalikul haridusmaastikul.

Koolis on viis õppeosakonda: tehnikaõpe, tehnoloogiaõpe, IT-õpe, majandusõpe ning teenindusõpe. Kooli erisuseks on vanglaõpe, mida pakutakse viiel erialal: keevitaja, abikokk, puidupingitööline, hotelliteenindaja (osakutse hommikusöögi teenindaja). Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on suurim täiskasvanute täiendusõppe pakkuja Ida-Virumaal. Koolituskursusi pakutakse põhiliselt koolis õpetatavate valdkondade, sh õppekavarühmade erialade raames.

Kool on tunnustatud tisleri, puidupingioperaatori, juuksuri,  mäetööde/mäetöölise, keemiaprotsesside operaatori, elektriku ja automaatiku erialade kutseeksamikeskusena.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses Jõhvi õppekohas on 112  töötajat, sh 70 õpetajat.

Koolil on hästi arendatud koostöövõrgustik partnerkoolidega Eestis ja väljaspool Eesti Vabariiki. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on partner järgmistes liitudes: Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Eesti Masinatööstuse Liit, MTÜ Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit, Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Raamatupidajate Kogu, Konsortsium Eesti E-Kutsekool, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing (EKEÜ), Eesti Grilliliit, Eesti BBQ Assotsiatsioon, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing ja Turismihariduse Liit.

Kooli juhtimisstruktuur

Kooli juhib direktor. Kooli nõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine. Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja kooli pidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel.

Kooli struktuuriüksused on määratletud kooli põhimääruses: õppeosakond, arendusosakond, IT-õppe osakond, majandusõppe osakond, teenindusõppe osakond, tehnikaõppe osakond, tehnoloogiaõppe osakond, täiendusõppe osakond, haldusosakond, üldosakond.

Koolis on 13 õppekavarühma, mille tööd juhivad õppeosakonnad:  • IT õppe osakonnas toimub õpe info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekavarühmas.
  • Tehnoloogiaõppe osakonnas toimub õpe energeetika ja automaatika, keemilise töötluse ning kaevandamise õppekavarühmades.
  • Tehnikaõppe osakonnas toimub õpe ehituse, mehaanika ja metallitöö ning puitmaterjalide töötluse õppkavarühmades.
  • Teenindusõppe osakonnas toimub õpe toiduainete töötluse  ning turismi, toitlustus- ja majutusteeninduse õppekavarühmades. 
  • Majandusõppe osakonnas toimub õpe äriteenuste, logistika, iluteeninduse, tekstiili ja nahatöötluse õppekavarühmades. 

Jalgrattaga Wörtensee ääres

Täna siis sportlik ja päikeseküllane rattaretk Wörtensee kallastel. Sai tunda , mis tunne on mägedes sõita. Hea rattaga on see kindlast...