Projektist

Projekt number 2017-1-EE01-KA102-034680  

Avasta oma anne õppides parimatelt - Discover your talent by learning from the best  01.06.2017 - 31.05.2019


Meelis Vaher - stažeerimine Austria ettevõtetes ja koolis: 02.05-15.05.2018, 2 nädalat

Ander Sile - stažeerimine Austria ettevõtetes ja koolis: 17.05-30.05.2018, 2 nädalat

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Erasmus+ projekti "Avasta oma anne õppides parimatelt" aluseks on 1.septembril 2016 maakonna kolme ühendatud kutsekooli tegevuskohtade Narva, Sillamäe ja Jõhvi ühised arengusuunad.

Projekti peaeesmärk on kutseoskuste ja pädevuste tõstmine,  EL kehtivate kutseharidusstandarditega töökohapõhise õppe (õpipoisiõpe) ja praktika korraldamisega tutvumine, parimatest kogemustest õppimine  Õpirändel saadavad pädevused ja kogemused rakendatakse Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendustegevusse. Projekti läbimisel on kavandatud väljundipõhist õpet toetavate õppemeetodite rakendamine, töökohapõhise õppe ja praktikakorralduse arendamine. Euroopa-suunaline õpiränne ja koostöö toetab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses arenguid kaasaegse õppekeskusena.

Projekti eesmärgid:

- Väärtustada oma kutseala ning arendada oma tööd

- Osata planeerida, teostada, hinnata oma tööd

- Osata iseseisvalt rakendada erialaseid  teadmisi ning oskusi erinevates tööolukordades

- Olla orienteeritud kvaliteetse õpi- ja töötulemuste saavutamisele

- Osata suhelda, analüüsida ja olla valmis meeskonnatööksProjektis osalevad 2017/2018õa ja 2018/2019õa põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppes ja keskkooli baasil kutseõppes õppivate 2. ja 3.kursuse-  tehnikaerialade: tisleri, ehitusviimistleja, keevitaja, metallilõikepinkidel töötaja erialade  õppegruppide parimad õpilased;

Jalgrattaga Wörtensee ääres

Täna siis sportlik ja päikeseküllane rattaretk Wörtensee kallastel. Sai tunda , mis tunne on mägedes sõita. Hea rattaga on see kindlast...